רדיו איליוס

999.41 FM

פרופיל

רדיו איליוס הינה תחנת רדיו אינטרנטית שמיועדת לקהל חובבי המוזיקה היוונית בארץ. התחנה משדרת מוזיקה יוונית ברצף מכל הזמנים והסגנונות לקהל מאזינים קבוע שמשתף בפורום אתר התחנה מידע לגבי טיולים ליוון, תרגומים לשירים ביוונית ועוד.

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable