רדיו אסאל

999.98 FM

פרופיל

רדיו אסאל הינה תחנת רדיו אינטרנטית שמיועדת לקהל דוברי הפרסית בישראל. מטרתה של התחנה, שהחלה את דרכה כתחנת רדיו פיראטית, היא שימור התרבות הפרסית בישראל. התחנה משדרת מוזיקה פרסית מכל הזמנים והז'אנרים לצד תוכניות בנושאים שונים בשפה הפרסית.

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable