רדיו קול גלים 106.1 FM

106.1 FM

פרופיל

רדיו קול גלים הינה תחנת רדיו חינוכית מטעם קול ישראל שמתופעלת ע"י תלמידי המגמה לתקשורת בבית הספר גלים שבכפר גלים. התחנה משדרת באזור חיפה ושידוריה כוללים מוזיקה מסגנונות שונים ברצף ותוכניות מקור בנושאים מגוונים.

סיסמא

זה סוחף אותי

הראה עודהראה פחות

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable