פרופיל

רדיו IM הינה תחנת רדיו אינטרנטית שמשדרת פעמיים בשבוע תכנית ייעוץ בשידור חי בשם "חכמת הקבלה המעשית" עם הקבליסט יצחק מזרחי. בנוסף משדרת התחנה ברצף מוזיקה משנות ה-60-70-80 במגוון סגנונות.

צור קשר
קבלה מעשית בע"מ, ת.ד. 553, הוד השרון מיקוד 4510501, ישראל
הראה עודהראה פחות

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable