רדיו חריף

999.89 FM

פרופיל

רדיו חריף הינה תחנת רדיו אינטרנטית של המועצה האזורית מטה יהודה. התחנה, שהחלה את דרכה בשנת 2012, מתופעלת ומנוהלת ע"י תושבי מטה יהודה ומשדרת מוזיקה ברצף לצד תוכניות בנושאים שונים כגון: אקטואליה, תרבות, חינוך ועוד.

סיסמא

רדיו קהילתי - מטה יהודה

תוכניות עיקריות
 • קולות התושבים
 • שעה לנשמה
 • סיפורי סבתא
 • חינוך עם חיוך
 • לילה סובב עולם
 • קו החוף
 • תרבות ויהדות ביהודה
דיג'ייז עיקריים
 • דורון זהבי
 • איתי חוטר
 • אורי בן חיים
 • הודיה כהן בונאר
 • צופיה חברוני
 • שירלי אוזינסקי
 • זיוה ניר
הראה עודהראה פחות

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable