רדיו ביט 94.3 FM

94.3 FM

פרופיל

רדיו ביט הינה תחנת רדיו אינטרנטית ששידרה בעבר באזור הצפון אך למרות מאמצים רבים לא הצליחה להפוך לתחנה חוקית. התחנה משדרת מוזיקה לקהל מאזינים צעיר והרבה מהמוזיקה שמשודרת נבחרת על ידי קהל המאזינים של התחנה.

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable