רדיו בוכרי ב.ב. ווסטוק

999.63 FM

פרופיל

רדיו ב.ב. ווסטוק הינה תחנת רדיו אינטרנטית שמיועדת לבני הקהילה הבוכרית בישראל. לתחנה קהל מאזינים רחב דובר בוכרית בארץ ובעולם ושידוריה כוללים מוזיקה בוכרית מכל הזמנים והז'אנרים לצד תוכניות בנושאים שונים בשפה הבוכרית.

סיסמא

הרדיו הבוכרי שלנו

דיג'ייז עיקריים
  • מני חן
  • אפרים יעקובוב
  • מרגריטה דוידוב
  • הרב זבולון רביוב
  • שושי שימעונוב
  • הרב משה הלוי פייזקוב
הראה עודהראה פחות

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable