רדיו ברסלב כרמיאל

999.58 FM

פרופיל

רדיו ברסלב כרמיאל הינה תחנת רדיו אינטרנטית שמיועדת לחסידי ברסלב, לקהל מאזינים דתי חרדי ולכל עם ישראל. התחנה, שהוקמה בשנת 2006, משדרת מוזיקה חסידית ומזרחית, מוזיקה באנגלית ושיעורי תורה וחסידות בסלב.

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable