רדיו ב.ב. ווסטוק

999.55 FM

פרופיל

רדיו בוכרי ב.ב. ווסטוק הינה תחנת רדיו אינטרנטית שמיועדת לבני העדה הבוכרית בישראל. התחנה הוקמה בשנת 2009 ומשדרת מוזיקה בוכרית מכל הז'אנרים והזמנים לצד תוכניות ותכנים מגוונים בשפה הבוכרית. לתחנה קהל מאזינים דוברי בוכרית בכל הארץ.

דיג'ייז עיקריים
  • מני חן
  • יוסי ניאזוב
  • שושי שימעונוב
  • גיל ישראלוב
  • מרגריטה דוידוב
  • אפרים יעקובוב
הראה עודהראה פחות

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable