קול יהודה 106.0 FM

999.86 FM

פרופיל

קול יהודה הינה תחנת רדיו חינוכית מטעם קול ישראל שמשדרת באזור מטה יהודה. שדרי התחנה הינם תלמידי מגמת התקשורת בארבעה בתי ספר באזור מטה יהודה: תיכון הרטוב, תיכון אור, תיכון עין כרם, וברנקו ויס עין נקובא-עין ראפה.

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable