פרופיל

דרייב אף אם הינה תחנת רדיו אינטרנטית שמשדרת בשפה הרוסית. התחנה משדרת מוזיקה מגוונת בשפה הרוסית ובשפות נוספות לצד תוכניות בשפה הרוסית ומיועדת לקהל מאזינים דובר רוסית בכל הגילאים בישראל ובעולם.

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable