Mô tả

VOH AM 610 KHz thuộc Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với mức độ phủ sóng từ Đà Nẵng đến Cà Mau, khung phát sóng từ 00h đến 24h hàng ngày, nội dung đa dạng và phong phú.

Các chương trình chính
  • Giọng ca cải lương
  • Liên hoan đờn ca tài tử
  • Tư vấn pháp luật
  • Đọc truyện đêm khuya
Liên hệ
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Xem thêmRút gọn

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable