NTV Spor Radyo 87.7 FM

87.7 FM

Hakkında

Yayın hayatına 2009 yılında 'Sporun sesi' sloganı ile başlamış olan NTV Spor Radyo, sporun nabzını tutan bir radyo istasyonudur. Söz konusu radyo, aynı zamanda NTV Spor'un bazı programlarını da dinleyicilerine aktarmaktadır.

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable