Stockholmian

999.14 FM

Profil

Detta är en persisk radiokanal från Stockholm. Stockholmian är ett medie-/nyhetsföretag och sägs vara den viktigaste nyhetskällan för persiska svenskar. Förutom nyheter kan man även här lyssna på restips, 24 timmars musik non-stop och den aktuella växelkursen.

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable