Radio Nacka FM 99.9

99.9 FM

Profil

Detta är lokalradiostationen i Nacka som fokuserar på talad radio och vill därmed förmedla berättelser relaterade till Nacka samt intervjuer med profiler från Nacka. Kanalen sänder dygnet runt och välkomnar även föreningar till att sända program.

Kontakt
Ekuddsvägen 27, XII 131 38 Nacka Stockholm, Sverige
Visa merVisa mindre

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable