Profil

Spletni radio radijske postaje Center, specializiran za glasbo iz obdobja osemdesetih let, med katero prevladujejo pop in rock izvajalci. Spletni radijo sicer spada pod okrilje Hitradia Center, kot se od leta 2014 imenuje skupina radijskih postaj, ki pokrivajo vso Slovenijo.

Slogan

Najboljši pop in rock osemdesetih

Kontakt
Železna cesta 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pokaži večPokaži manj

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable