สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์

891 AM

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุเพชรบูรณ์ AM 819 เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เผยแพร่สาระข่าวสารทั่วประเทศ ถ่ายทอดเสียงการประชุมสำคัญต่างๆ อย่างเต็มเวลา

รายการหลัก
  • ธรรมรับอรุณ
  • ข่าวยามเช้า
  • เล่าสู่กันฟัง
  • สถานการณ์ข่าวทั่วไทย
  • กฎหมายใกล้ตัว
การติดต่อ
98 หมู่10 , ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง , อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments