Start Up Radio FM 99.5 Phetchabun

99.5 FM

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพชรบูรณ์ดอทคอม ก่อตั้งเมื่อปี 2550 ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เป็นสถานีวิทยุของเอกชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรายการเพลง

การติดต่อ
104 ถนนพี่น้องพัฒนา , ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ , จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments