Mcot Radio Kalasin 92.0 FM

92.0-3 FM

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดกาฬสินธุ์ FM 92.00 MHz เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีรายการสาระบันเทิงให้ความรู้ รวมทั้งรายการเพลงต่างๆ มากมาย

การติดต่อ
ถนนเกษตรสมบูรณ์ , ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ , จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments