Mcot Radio 93.25 FM Satun

93.25-2 FM

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดสตูล FM 93.25 MHz เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในจังหวัดสตูล ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยและมุสลิม และข่าวเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

การติดต่อ
349/10 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ์ , ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล , จังหวัดสตูล 91000 , ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments