Mcot Radio 93.0 FM Phrae

93.0-2 FM

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดแพร่ ในเครือข่ายวิทยุ อสมท เผยแพร่ข่าวสารทั้งในท้องถิ่นและข่าวในประเทศ รวมทั้งมีรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้แก่ผู้ฟังและรายการเพลงน่าสนใจอีกมากมาย

การติดต่อ
2/128 ถนนยันตรกิจโกศล , ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ , จังหวัดแพร่ 54000, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments