Mcot Radio 90.75 FM Chumphon

90.75 FM

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดชุมพร ออกอากาศทาง FM 90.75 เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งมีสาระบันเทิงต่างๆ สำหรับผู้ฟังรายการ

การติดต่อ
73 หมู่ 10 ตำบลตากแดด , อำเภอเมืองชุมพร , จังหวัดชุมพร 86190 , ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments