Manager Radio 97.75 FM Bangkok

97.75 FM

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุผู้จัดการ 97.75 FM มีการปรับภาพลักษณ์หลายครั้ง แต่ยังคงยืนหยัดด้วยการเป็นสถานีข่าวและวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง เน้นเนื้อหาที่มีสาระและความรู้ตลอด 24 ชั่วโมง

คติพจน์

ข่าวสาร สาระ ความรู้ สู่มือคุณ

รายการหลัก
 • ไม่ตกขบวน
 • ยามเช้าริมเจ้าพระยา
 • รอบบ้านเรา
 • ปฏิวัติสุขภาพ
 • สภาท่าพระอาทิตย์
 • รอบวันทันเหตุการณ์
ดีเจหลัก
 • ปรัชญ์ ตรีจาตุรันต์
 • สนธิ ลิ้มทองกุล
 • โสภณ องค์การณ์
 • นงวดี ถนิมมาลย์
 • เติมศักดิ์ จารุปราณ
 • กมลพร วรกุล
การติดต่อ
ตึกวิทยุ 102/1 ถนนพระอาทิตย์ , แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร 10200, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments