กรี๊ดซ์ หรอยแรง

999.48 FM

ข้อมููลหลัก

คลื่นวิทยุทันสมัยของคนพัทลุง แบ่งรูปแบบการจัดรายการเป็น 2 สไตล์คือ "กรี๊ดซ์หรอยแรง" เน้นเพลงลูกทุ่งและเพื่อชีวิต กับ "Greetz Exclusive" เน้นแนวเพลงสตริงไทย สากล

คติพจน์

จริงใจ ชัดเจน หรอยแรง

รายการหลัก
  • กรี๊ดซ์หรอยแรง
  • Greetz Exclusive
ดีเจหลัก
  • ดีเจชายกลาง
  • ดีเจหลานยายปริก
  • ดีเจระเริงศักดิ์
  • ดีเจบ่ายไข่เจียว
  • ดีเจนานานา
  • ดีเจอุ๊ซัง
การติดต่อ
209 หมู่ 2 ถนนเอเซีย , ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง 93000, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable