คูล เซลเซียส 91.5

91.5-2 FM

ข้อมููลหลัก

คูล เซลเซียส 91.5 เป็นคลื่นเพลงสากลน้องใหม่ของบริษัท คูล ลิซึ่ม จำกัด ในเครืออาร์เอส เปิดเพลงสากลซึ่งแตกต่างจาก คูล ฟาร์เรนไฮดต์ อย่างชัดเจน ปัจจุบันไม่สามารถรับฟังได้

ดีเจหลัก
  • Patrik
  • Pon
  • Ju
  • Cj
  • Tae
  • Ploy
การติดต่อ
419/2 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 ซอยลาดพร้าว 15 , ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร 10900, ประเทศไทย ,
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable