เชียงใหม่เรดิโอ

93.75 FM

ข้อมููลหลัก

รายการวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขอเพลงสด ๆ และพูดคุยกับดีเจแบบเรียลไทม์ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของสถานี เปิดเพลงของวงดนตรีสมัครเล่น และเพลงเล่นสดแบบไลฟ์ด้วย

คติพจน์

Chiang Mai Radio 4 Fun - The one of Entertain

การติดต่อ
อาคารรริมปิงพลาซ่า 609/103 , ถ.เจริญราษฏร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง , จังหวัดเชียงใหม่ 50000, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable