Radio Olsztyn 103.2 FM

103.2-1 FM

Opis

Na naszej antenie usłyszysz audycje o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i ekonomicznym Nadajemy także audycje kierowanych do mniejszości ukraińskiej i niemieckiej. Informujemy o nowinkach motoryzacyjnych i filmowych.

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable