Radio Revolt 106.2 FM

106.2-2 FM

Profil

Studentradion i Trondheim startet opp i 1984. Kanalen har et variert programtilbud laget av studenter, for studenter. Musikktilbudet er variert. langt mer enn bare populærmusikk. På denne kanalen er det noe for de fleste.

Slagord

Studentradioen i Trondheim

Hovedprogram
  • Blyforgiftning
  • Alle elsker mandag
  • Popstase
  • Campusstream
  • Bokbaren
Kontakt
Elgesetergate 1, 7030 Trondheim, Norge
Vis flereVis færre

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable