Radio Revolt 106.2 FM Trondheim

106.2 FM

Profil

Radio Revolt er en del av studentmediene i Trondheim. Det er en kanal drevet av studenter på frivillig basis, og målgruppen er i hovedsak medstudenter. Både musikkprofilen og programmene er alternative og oppsøkende.

Hovedprogram
  • Irie Radio
  • Påtirshda
  • Popstase
  • Campusstream
  • Bokbaren
Kontakt
Elgesetergate 1, 7030 Trondheim, Norge
Vis flereVis færre

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable