Radio Nord Salten 103.8 Småtindan

103.8 FM

Profil

Lokalradio for lyttere i Nord-Salten. Her kan lyttere sende inn meldinger og hilsninger. Det meste av døgnet sendes blandet musikk, men hver dag er det satt av egen tid til visesang, country og pop.

Hovedprogram
  • Visesang
  • Blues
  • Blandet
  • Pop
  • Musikkpr
  • Nattsvisker
Vis flereVis færre

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable