Radio Melbu 103.6 FM

103.6 FM

Profil

Nærradio for Hadsel kommune som du kan lytte til både på FM eller via nett. Her er lyttere aktivt med på å utforme sendingene ved å ringe inn og sende inn meldinger.

Hovedprogram
  • Radiobingo
  • Nattsendinga
  • Reprise av Nattsendinga
Viktigste DJs
  • Berit Øraker
  • Anne Julie Enoksen
  • Rayner Skare Lind
  • Judith Sivertsen
Vis flereVis færre

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable