Radio Loland 104.4 FM

104.4 FM

Profil

Radio Loland er en bygderadio for Vennesla, Iveland, Søgne og Songdalen. Programmene sendes også via nettradio. Kanalen sender daglige lokale nyhetsprogram med fokus på hva som skjer i området.

Slagord

Lytt Till Nettradio

Hovedprogram
  • Våkn opp (Radio Sør)
  • Morgenradio fra Radio Loland
  • Musikk på formiddagen
  • Lunsjmix
  • Musikkmix
Kontakt
Venneslamoen 10, 4700 Vennesla, Norge
Vis flereVis færre

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable