Pak Radio FM 99.3 Oslo

99.3-2 FM

Profil

Voice of Oslo er en flerkulturell radiokanal med sendinger på urdu, arabisk og somalisk. Kanalen sender hver fredag, lørdag og søndag kveld. Målgruppen er minoritetsspråklige i Oslo. Sender også via nett.

Slagord

Voice of Oslo

Hovedprogram
  • Urduprogram1
  • Erítreisk sending
  • Somalisk sending
  • Arabisksending
  • Urduprogram 2
Viktigste DJs
  • Aziz2
  • Wakas1
  • Gadeer
  • Nargis
  • Somalisk
Vis flereVis færre

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable