NRK Finnmark 97.7 FM

97.7 FM

Profil

På NRK Finnmark kan du følge med på distriktnyheter, lokale reportasjer og værmelding for regionen. NRK P1 sender fellessendinger over hele landet det meste av dagen, men noen timer er satt av for distriktssendinger.

Hovedprogram
  • Distriktssendinger Finnmark
  • Utakt
  • Dagsnytt
  • Radiolangs
  • Værmelding
Vis flereVis færre

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable