HR1 Prvi program

999.01 FM

Profil

HR1 je jedna od tri nacionalne radijske postaje Hrvatskoga radija. Radio je nacionalnog karaktera, a mrežna kuća šalje svoje radiosignale i u daleki svijet, čak do Australije i Amerike. Teme koje pokriva ova radijska postaja su raznovrsne, od političkih pitanja, kulturnih događanja, jezičnih savjeta, događaja u zemlji i svijetu, sportskih vijesti do glazbenih brojeva i studentskih tema.

Glavni programi
  • Aktualno u 17
  • Antologija hrvatske pop i rock glazbe
  • Art-net
  • A sada vlada
  • Duhovna misao
  • Čičak
  • Civilno društvo
  • Diskografije
  • Divni novi svijet
Kontakt
Prisavlje 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
Prikaži višePrikaži manje

All comments

Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name "automaticbacklinks_cache" directly in the root and of your site and make it writable